Kwetsbaarheid melden

Responsible disclosure

Wij werken continu aan de veiligheid en optimalisatie van onze website en systemen, zodat je bij ons zonder zorgen kunt winkelen en betalen. Ondanks dat wij ons uiterste best doen, kan er zich onvoorzien toch een kwetsbaarheid voordoen.

Heb je een kwetsbaarheid in één van de diensten van Stichting S.O.E.S.T. gevonden?
Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Kwetsbaarheid melden

Geef je melding veilig door via rd@stichting-soest.nl. Graag met de volledige gegevens en details van de gevonden kwetsbaarheid, de stappen die je hebt doorlopen en waar de kwetsbaarheid zich voordoet. Zoals bijvoorbeeld bij:

  • SQL injection
  • Cross Site Scripting (XSS)
  • Cross-Site request forgery (CSRF)
  • Weak encryption
  • Information leakage
  • Problemen omtrent authentication/authorization

Wij pakken je melding op

Onze specialisten gaan direct aan de slag met je melding en geven je zo spoedig mogelijk een reactie. Gedurende het onderzoek vragen wij je om discreet om te gaan met je bevindingen.

Uiteraard houden wij je op de hoogte van het vervolg.